Ј.П за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта 

Адреса
Даме Груев 14, 1000 Скопје
Телефон
+389 2 3138746
Работно време
Пон. - Пет. 08:00 - 16:00

Редовно одржување

blog
Редовно одржување

Редовно одржување

Инфо телефон:

+389 2 2561 502