Од 1954 година

+

Забрани и известувања

13.08.2020

ЈП Македонијапат подружница Скопје почнувајќи од 14.08.2020 год.ќе изведува градежни работи на пат (асфалтирање) на регионален пат Р-2238 с.Галичник - Маврово.

Асфалтиранјето ќе се одвива во правец од с,Галичник према Маврово.

Работите ќе се одвиваат секој работен ден и за време на викенди во период од 10.00 - 16.00 часот кога сообраќајот ке биде во прекин.

На место на работите ќе биде поставена соодветна сообраќајна сигнализација.

07.08.2020

На регионалниот патен правец Р2431 Штип- - с.Аргулица - Плачковица (детско одморалиште), на делот од крак за с.Прналија, 500м. после аеродромот, спрема викенд населбата, (28050км.), сообраќајот е во прекин поради оштетување на патот во должина од 50м. На самото место поставена е вертикална сообраќајна сигнализација.
Екипите на Ј.П. Македонијапат - подружница Штип работат на оспособување и нормализирање на патниот правец во најкраток можен рок.

28.07.2020

ДГТ ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица известува дека заради извршување на санациско градежни работи од денес 28.07.2020 год. на патниот правец Неготино-Лакавица има забрана за движење на тешки товарни возила чија вкупна маса преминува 3,5 тона, се препорачува почитување на патната сигнализација за сите учесници во сообраќајот на овој патен правец.

07.07.2020

Поради изведување градежни работи (асфалтирање) од 09.07.2020 (четврток) на регионален пат Р-2344 на делница Голозинци – Лисиче – раскрсница Дреново со Горно Врановци во наредните 40 дена секој работен ден освен недела во период од 10 – 15 часот ќе има забрана за сообраќај за сите видови возила.

01.07.2020

01.07.2020 07:21:22 ЗАБРАНА ЗА ТЕШКИ ТОВАРНИ ВОЗИЛА на државните патишта во Република Македонија:

Од 01.07.2020 година започна со примена времениот режим на сообраќај во летниот период од 01.07 до 31.08 на државните патишта во Република Македонија со кој се забранува движење на тешки товарни возила чија вкупна маса преминува 15 тони за време на деновите од викендот и за денови при екстремно високи температури.

Временските интервали се следни:

петок: 17:00 – 22:00 часот,

сабота: 09:00 – 18:00 часот

и недела: 09:00 – 22:00 часот.


Во деновите со екстремно високи температури, определени од Министерство зa здравство, забранaта ќе важи и од понеделник до четврток во период од 11:00 до 17:00 часот. Ограничувањето не се однесува на возила кои превезуваат животни, цвеќе,хуманитарна помош, жито и житни култури и леснорасиплива стока, нафта и нафтени деривати, превоз на опасни материјали и возила кои вршат превоз за компании кои имаат склучено договори за изведување на проекти на државните патишта со ЈП за Државни патишта.

ЗАБРАНА ЗА ТЕШКИ ТОВАРНИ ВОЗИЛА на магистрален пат А2:

Од 01.07.2020 година започна со примена времениот режим на сообраќај во летниот период од 01.07 до 01.09 на магистрален пат А2 делница: Скопје - Охрид - Скопје со кој се забранува движење на тешки товарни возила чија вкупна маса преминува 7,5 тони за време на викендите.

Временските интервали се следни;

петок: 15.00 -  22.00  часот

сабота: 07:00 – 12:00 и 18:00 – 24:00 часот

и недела: 07:00 – 22:00 часот.


Овој посебен режим на сообраќај се воведува во текот на летото со цел избегнување на застојот во сообраќајот на патната делница кон најпосетуваното туристичко место во Република Македонија, намалување на застоите на пунктовите за наплата на патна такса и воопшто побрз проток на возилата и непречено движење на туристите. Ограничувањето не се однесува на возила кои превезуваат живи животни, цвеќе, хуманитарна помош, жито и житни култури и леснорасиплива стока.

01.07.2020

На регионалниот пат Р-1107 Ново Лагово-Витолиште поради работи на пат (асфалтирање) сообраќајот ќе се одвива наизменично по една коловозна лента,за што ќе биде поставена соодветна сообраќајна сигнализација.

Овој режим на сообраќај ќе биде до завршување на работите.

23.06.2020

ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ – Известува дека согласно издаденото одобрение за времен режим на сообраќај за време на реконструкција и рехабилитација на државен пат А2, делница Крива Паланка – ГП Деве Баир , во период од 11.05.2020год. до 02.2022 год. со основниот проект за изведба се предвидува стругање и асфалтирање на постоечкиот коловоз како и проширување т.е изработка на трета лента на постоечкиот пат. Во текот на работното време регулирањето ке се изведува со работници, а по завршувањето на работното време, регулирањето ќе се врши со светлосна сигнализација - семафори (од Крива Паланка кон Граничен премин Деве Баир).

18.06.2020

Жикол ДООЕЛ - Струмица известува дека согласно одобрението од Министерство за транспорт и врски од 19,06,2020 г. ќе започне со градежни активности за поврзување на коловозот со нов мост на р. Пчиња на државниот пат Р2136, делница Ржаничино-Долно Коњари. Согласно основниот проект за времен режим се предвидува намалување на брзината и наизменично пропуштање на возилата во зоната на градилиштето (во населено место Долно Коњари) за време на градежните активности. Се работи од 07:00 до 17:00 часот, а потоа за во ноќни услови предвидено е ослободување на коловозната површина. Времениот режим ќе трае не подолго од три месеци сметано од 19,06,2020 г.

02.05.2020

Патниот правец Р2332 Охрид - Ресен, преку националниот парк Галичица (врска со Р1307 Царина - врска со А3 и Р1301 - Трпејца), од 02.05.2020 до 15.11.2020 е отворен за сообраќај за возила со вкупна маса до 3,5 тони.

15.04.2020

Викториа Инвест ДОО Елбасан Подружница Скопје изведува градежни работи на автопат Кичево – Охрид, делница 4 и 5. На делница 5 Подмоље – Охрид ќе има измена на режим на сообраќај соодветно обележано со сообраќајни знаци. Измената започнува на 20.03.2020 год. и ќе трае до завршување на работите поради кои е утврдена потребата од измената.

02.04.2020

Режим на движење на патен правец Скопје – М.Брод и обратно низ национален парк ЈАСЕН од 01.04.2020 год до 01.10.2020 год.

Скопје – М.Брод               07.00 – 08.30           и          16.30 – 18.00

М.Брод – Скопје               06.00 – 07.00           и          18.30 - 20.00

Од 01.05.2020 воведени се и дополнителни термини:

Скопје -  М. Брод 12.00 - 12.30 

М. Брод - Скопје  12.30 - 13.00 

22.02.2020

ДОО "Стентон Градба" - Битола известува дека поради изведување на градежни работи, поточно санација на свлечиште (одрон) на регионалниот пат Р1102, делница Велес-Градско (транзитен дел низ Велес) од 24.02.2020 ќе има времено изменет режим на сообраќај се додека траат градежните работи.