Од 1954 година

+

Забрани и известувања

22.02.2020

ДОО "Стентон Градба" - Битола известува дека поради изведување на градежни работи, поточно санација на свлечиште (одрон) на регионалниот пат Р1102, делница Велес-Градско (транзитен дел низ Велес) од 24.02.2020 ќе има времено изменет режим на сообраќај се додека траат градежните работи.

18.11.2019

Од 15.11.2019 год. до 01.04.2020 год. регионалниот патен правец Р-2332 с.Царина –с.Трпејца преку Галичица е затворен за сообраќај за сите видови возила.

15.11.2019

ЗИМСКА ОПРЕМА: Од 15.11 2019 година започнува законската обврска за задолжително поседување на зимската опрема во возилата. Оваа обврска ќе трае до 15.03.2020 година.

17.10.2019

На магистрален пат А1, делница Демир Капија-Смоквица, заради изведба на осветлување и сигнализација на тунелите Демир Капија 1 и Демир Капија 2, ќе има времена измена на режимот на сообраќајот.
Сообраќајните знаци за изменет режим на сообраќајот ќе почнат да се поставувуваат од 17.10.2019 година, а предметната сообраќајна согласност е со рок на важност од 3 (три) месеци.

01.10.2019

Режим на движење по патен правец Скопје – М.Брод и обратно низ национален парк ЈАСЕН од 01.10.2019 год до 31.03.2020 год.

Скопје – М.Брод               07.30 – 08.30           и         14.30 – 15.30

М.Брод – Скопје              06.00 – 07.00            и        16.00 – 17.00

03.09.2019

Друштвото Асфалт Дооел Скопје известува дека поради изведување градежни работи за изградба на електронски систем за наплата на наплатна станица Демир Капија во периодот 03.09.2019 до 02.03.2020 на магистралниот пат А1 делница Неготино – Гевгелија, наплатна станица Демир Капија, сообраќајот ќе се одвива согласно Одобрениото за времен режим на сообраќај бр.11-уп-128/4 од 03.09.2019 издадено од Министерството за транспорт и врски на Р.Македонија.