Од 1954 година

+

Забрани и известувања

02.05.2020

Патниот правец Р2332 Охрид - Ресен, преку националниот парк Галичица (врска со Р1307 Царина - врска со А3 и Р1301 - Трпејца), од 02.05.2020 до 15.11.2020 е отворен за сообраќај за возила со вкупна маса до 3,5 тони.

15.04.2020

Викториа Инвест ДОО Елбасан Подружница Скопје изведува градежни работи на автопат Кичево – Охрид, делница 4 и 5. На делница 5 Подмоље – Охрид ќе има измена на режим на сообраќај соодветно обележано со сообраќајни знаци. Измената започнува на 20.03.2020 год. и ќе трае до завршување на работите поради кои е утврдена потребата од измената.

02.04.2020

Режим на движење на патен правец Скопје – М.Брод и обратно низ национален парк ЈАСЕН од 01.04.2020 год до 01.10.2020 год.

Скопје – М.Брод               07.00 – 08.30           и          16.30 – 18.00

М.Брод – Скопје               06.00 – 07.00           и          18.30 - 20.00

Од 01.05.2020 воведени се и дополнителни термини:

Скопје -  М. Брод 12.00 - 12.30 

М. Брод - Скопје  12.30 - 13.00 

17.03.2020

ГРАНИЧНИ ПРЕМИНИ: За македонски државјани се затворени сите гранични премини за излез од државата. Затворени се сите гранични премини за влез во државата за странски државјани, патници и возила, освен за транзит на товарни возила, за претставници на дипломатскиот кор и тие кои што ќе добијат соодветна дозвола од страна на МВР, а по претходно добиено мислење од страна на главниот координативен штаб.

22.02.2020

ДОО "Стентон Градба" - Битола известува дека поради изведување на градежни работи, поточно санација на свлечиште (одрон) на регионалниот пат Р1102, делница Велес-Градско (транзитен дел низ Велес) од 24.02.2020 ќе има времено изменет режим на сообраќај се додека траат градежните работи.