Од 1954 година

+

Забрани и известувања

17.01.2021

Поради изведување работи на пат на магистралниот пат А2 Струга – г.п. Ќафасан (од бензиска пумпа ОКТА до с.Франгово) брзината е ограничена на 40км/ч.
На местото на изведување на работите е поставена соодветна сообраќајна сигнализација.

04.12.2020

Регионалниот пат Р-2332 Ресен – Охрид (преку Галичица) официјално е затворен за сообраќај од 15.11.2020 до 01.04.2021.

14.11.2020

Од 15.11.2020 година започнува законската обврска за задолжително поседување на зимска опрема во возилата. Оваа обврска ќе трае до 15.03.2021 година.

29.10.2020

Г.П Илинден - Струга известува дека на ден 30.10.2020(петок) од 07.00 часот на патниот правец А2 Кичево - Охрид, на делницата Пресека - Песочан кај с.Врбјани ќе започне со изведување на градешни работи на пат(асфалтирање на риголи), каде ќе има изменет времен режим на сообраќајот. На самото место ќе биде поставена соодветна сообраќајна сигнализација. Овој изменет режим на сообраќај ќе трае се до завршување на градежните работи.

28.10.2020

Г.П. Викторија Инвест известува дека на 30.10.2020 (петок), ќе се започне со изведување на градешни работи на пат на патниот правец А2 Кичево - Охрид, на делницата помеѓу с.Климештани - с.Мешеишта, каде ќе има изменет времен режим на сообраќајот. На самото место ќе биде поставена соодветна сообраќајна сигнализација. Овој изменет режим на сообраќај ќе трае се до завршување на градежните работи.

01.10.2020

Режим на движење на патен правец Скопје – М.Брод и обратно низ национален парк ЈАСЕН од 01.10.2020 год  до  01.04..2021 год.                                       Скопје – М.Брод               07.30 – 08.30           и          14.30 – 15.30


                                        М.Брод – Скопје               06.00 – 07.00           и          16.00 - 17.00


15.09.2020

Виадукт трејд известува дека на ден 16.09.2020 година-(среда)ќе се започне изведување на грaдежни активности, санирање на свлечиште на Регионален пат Р1202, делница Жировница - Бошков Мост кај с. Скудриње , каде што едната сообраќајна лента ќе биде затворена, регулирањето на сообраќајот ќе се одвива со светлосна сообраќајна сигнализација (семафори). Во период од 10:00-14:00h ќе се изврши комплетно затварање на сообраќај за што ќе се изврши промена на режимот на сообраќај во временски период од 45 дена.

22.08.2020

Од 21.08.2020 година, ГД Гранит АД Скопје ќе изведува рехабилитација и реконструкција на регионален пат Р1205, делница Крупиште – Пробиштип.

Поради тоа ќе се изврши измена на режимот на сообраќај, од крстосница со регионален пат Р2230, до влез во Пробиштип.

Односно сообраќајот ќе се пренасочува од мостот на р.Киселица кај клучка за с.Злетово, преку с.Ратавица до Пробиштип и обратно.

Од особена важност е ова преносочување да го почитуваат возачите на тешки товарни возила кои транзитираат по овој пат.

Одобрението е со важност од шест месеци, односно до комплетирање на сите работи.

28.07.2020

ДГТ ЖИКОЛ ДООЕЛ Струмица известува дека заради извршување на санациско градежни работи од денес 28.07.2020 год. на патниот правец Неготино-Лакавица има забрана за движење на тешки товарни возила чија вкупна маса преминува 3,5 тона, се препорачува почитување на патната сигнализација за сите учесници во сообраќајот на овој патен правец.

23.06.2020

ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ – Известува дека согласно издаденото одобрение за времен режим на сообраќај за време на реконструкција и рехабилитација на државен пат А2, делница Крива Паланка – ГП Деве Баир , во период од 11.05.2020год. до 02.2022 год. со основниот проект за изведба се предвидува стругање и асфалтирање на постоечкиот коловоз како и проширување т.е изработка на трета лента на постоечкиот пат. Во текот на работното време регулирањето ке се изведува со работници, а по завршувањето на работното време, регулирањето ќе се врши со светлосна сигнализација - семафори (од Крива Паланка кон Граничен премин Деве Баир).

15.04.2020

Викториа Инвест ДОО Елбасан Подружница Скопје изведува градежни работи на автопат Кичево – Охрид, делница 4 и 5. На делница 5 Подмоље – Охрид ќе има измена на режим на сообраќај соодветно обележано со сообраќајни знаци. Измената започнува на 20.03.2020 год. и ќе трае до завршување на работите поради кои е утврдена потребата од измената.