Од 1954 година

+

Управен одбор

, претседател
Златко Лозановски, заменик претседател
Мунира Куч, член
Фиданчо Велиновски, член
Стефан Николиќ, член
 
 
 
 
 
 
 
 

 

горе