Од 1954 година

+

Управен одбор

Златко Лозановски, претседател
Стефан Николиќ, заменик претседател
Мунира Куч, член
Фиданчо Велиновски, член
Куштрим Ахмети, член
 
 
 
 
 
 
 
 

 

горе