Од 1954 година

+

Структура

ЈП Македонијапат е поделена на: 

Дирекција, која ја координира работата на претпријатието;
Подружници, кои се одговорни за својот дел од патната мрежа, координирани од Дирекцијатa

Подружница  Патна мрежа (км) Д  елници  
Автопат 294  Табановце - Демир Капија
Скопје 1149 Дебар - Гостивар - Тетово - Скопје - Куманово - Крива Паланка
Велес 662 Велес - Гевгелија
Битола 1300 Плетвар - Прилеп - Битола - Охрид - Кичево - Стража
Штип 1011 Кратово - Штип - Струмица


горе