Од 1954 година

+

Заменик Директор

Самка Ибраимоски
samka.ibraimoski@gmail.comВисоко образование завршив на универзитетот „Привредна Академија“ во Нови Сад Дипломиран Економист Оперативен менаџер

2004 – 2006 година – заменик – министер за труд и социјална политика , Влада на Република Северна  Македонија – Министерство за труд и социјална политика

2008 – 2011 година – директор во Прифатен центар за баратели на азил – Скопје

2011 – 2015 година – пратеник во Собрание на Република  Северна Македонија

2017-2018 година - Министер без ресор задолжен за имплементација на стратегијата за подобрување на состојбата на Ромите

2018-2020 година  пратеник во Собрание на Република  Северна Македонија