Од 1954 година

+

Галерија: Зимска служба

Зимската служба за ЈП Македонијапат трае од 15 ноември до 15 март, кој рок се продолжува во зависност од временските услови. За службата се одговорни 37 зимски пунктови низ целата земја, од кои дел се во големите градови, а дел се по планинските превои.