Од 1954 година

+

Галерија: Асфалтирање

ЈП Македонијапат располага со 4 асфалтни бази, и тоа База Лепенец во Скопје, База Велес, База Битола и База Штип.