Од 1954 година

+

Галерија: Механизација

Механизацијата во ЈП Македонијапат располага со :

- 98 Товарни возила опремени со снежен плуг и соларки
- 96 Градежни машини
- 60 Полутоварни возила
- 7 Мерцедес Унимази опремени со фреза за чистење на снег
- 1 ЗИЛ машина за чистење на снег